ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχομετρικό Tεστ MMPI για ενήλικες και εφήβους

Τι είναι;
Το MMPI είναι ένα έγκυρο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ ψυχολογικής αξιολόγησης το οποίο εξετάζει την παρούσα ψυχολογική κατάσταση του εξεταζόμενου σύμφωνα με κλινικές κλίμακες ψυχοπαθολογίας. Δεν υπολογίζει ικανότητες ή δεξιότητες, οπότε δεν τίθεται ζήτημα βαθμού δυσκολίας.
Πόσο διαρκεί;
Για την ολοκλήρωσή του χρειάζονται δύο συναντήσεις: η 1η για την συμπλήρωση του τεστ (η διάρκειά της εξαρτάται από τον εξεταζόμενο) και η 2η για την λήψη ενός πλήρους ιστορικού που διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

Συμβουλευτική – Ατομική, Ενηλίκων

Τι είναι;
Μια βραχυχρόνια θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την ενδυνάμωση του θεραπευόμενου σε συγκεκριμένα αιτήματά του. Η χρήση συγκεκριμένων θεραπευτικών εργαλείων καθώς και η σχέση που διαμορφώνεται με τον θεραπευτή βοηθάει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών του πελάτη. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις συμβουλευτικής όπως η Συνθετική, η Γνωσιακή, η Συμπεριφορική, η CBT και πολλές άλλες.
Πόσο διαρκεί;

Συνήθως η προτεινόμενη διάρκεια είναι 8-12 συνεδρίες των 60 λεπτών. Μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Ψυχοθεραπεία – Ατομική, Ενηλίκων

Τι είναι;
Μια μακροχρόνια θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την σε βάθος επίγνωση των δυσκολιών του πελάτη και την αντιμετώπισή τους. Ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιεί ο κάθε επαγγελματίας, η ψυχοθεραπεία εστιάζει στα αίτια των δυσκολιών, στον τρόπο που αυτές εκδηλώνονται και στην επίλυσή τους. Έρευνες που έχουν γίνει σε πάνω από 400 θεραπευτικές μεθόδους έχουν δείξει ότι σημαντικό ρόλο στην έκβαση της θεραπείας παίζουν η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, η κατάρτιση του θεραπευτή αλλά και η ετοιμότητα του θεραπευόμενου.
Πόσο διαρκεί;
Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας δεν είναι συγκεκριμένη, μπορεί να διαρκέσει από λίγους μήνες έως κάποια χρόνια ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά.

Ομαδική Θεραπεία (Group Therapy) – Ενηλίκων

Τι είναι;
Οι συνεδρίες, όπως και στην ατομική θεραπεία έχουν στόχο την προσωπική ανάπτυξη των μελών της ομάδας. Η διαφορά της ομαδικής θεραπείας είναι ότι 1ον υπάρχει υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και όχι μόνο από τον θεραπευτή και 2ον υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση ως προς το πώς η συμπεριφορά του κάθε μέλους επηρεάζει τα υπόλοιπα. Συνεπώς λειτουργεί ως μικρογραφία της κοινωνικής ζωής εκτός της ομάδας και ο καθένας αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα την επίδραση που έχει στους άλλους ώστε να επιλύσει τυχόν δυσκολίες που συναντά συχνά στην επικοινωνία και στις συνδιαλλαγές του, καθώς και να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη συμπεριφορά του. Λόγω της βαρύτητας που έχει η εμπιστοσύνη μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου, αλλά και της ετοιμότητας του θεραπευόμενου, δεν συνηθίζεται να μπαίνει κανείς απευθείας σε ομαδική θεραπεία χωρίς πρώτα να έχει προετοιμαστεί σε ατομικές συνεδρίες με τον θεραπευτή.
Πόσο διαρκεί;
Η διάρκεια μιας ομαδικής θεραπείας δεν είναι συγκεκριμένη και οι παράγοντες που την καθορίζουν είναι το θέμα και ο στόχος της ομάδας. Εάν η ομάδα είναι «κλειστή» τότε έχει συγκεκριμένο θέμα, αριθμό συνεδριών και μέλη. Εάν η ομάδα είναι ανοιχτή δεν υπάρχει καθορισμένο θέμα, οι συνεδρίες μπορεί να συνεχίζονται για αρκετά χρόνια και σταδιακά υπάρχουν αποχωρήσεις παλαιών μελών και ένταξη νέων μελών.
image-334636-metakomiseis.jpg

image-334626-metafores4.jpg
image-334641-metakomiseis2.jpg
image-334643-metakomiseis3.jpg